Bæredygtig Fisk: En Guide til Bæredygtigt Fiskeri

Introduktion

Bæredygtig fisk er et begreb, der bliver stadig mere vigtigt i vores moderne verden. Med stigende bekymring for miljøet og bevarelse af naturens ressourcer er det afgørende at forstå, hvad bæredygtig fiskeri indebærer, hvorfor det er vigtigt, og hvordan vi kan træffe bæredygtige valg, når vi køber og spiser fisk.

Hvad er bæredygtig fisk?

Bæredygtig fisk refererer til fisk, der er fanget eller opdrættet på en måde, der bevarer fiskebestandene og respekterer miljøet. Det indebærer at fiske på en måde, der ikke truer fiskebestandenes overlevelse og ikke forårsager skade på havets økosystemer.

Hvorfor er bæredygtigt fiskeri vigtigt?

Bæredygtigt fiskeri er vigtigt af flere årsager:

 • Bevarelse af fiskebestande: Ved at fiske bæredygtigt kan vi sikre, at fiskebestandene ikke bliver overudnyttet og kollapser. Dette er afgørende for at opretholde en sund og balanceret økosystem i havet.
 • Beskyttelse af havmiljøet: Bæredygtigt fiskeri reducerer skader på havets økosystemer og mindsker bifangst af andre marine arter, der ikke er målet for fiskeriet. Det hjælper med at bevare biodiversiteten og beskytte truede marine arter.
 • Fødevaresikkerhed: Ved at fiske bæredygtigt kan vi sikre en pålidelig og bæredygtig kilde til fødevarer til både nutidige og fremtidige generationer.
 • Ansvarligt forbrug: Ved at vælge bæredygtig fisk støtter vi fiskerier, der opererer på en måde, der er socialt retfærdig og økonomisk levedygtig. Dette bidrager til at opretholde bæredygtige samfund og bevare kystsamfundenes levebrød.

Bæredygtig Fiskeri

Definition af bæredygtigt fiskeri

bæredygtig fisk

Bæredygtigt fiskeri kan defineres som en fiskeripraksis, der sikrer, at fiskebestandene opretholdes på et niveau, der muliggør langvarig produktion og ikke medfører skadelige virkninger på økosystemet. Det indebærer at respektere kvoter og fangstreguleringer samt anvende fiskemetoder, der minimerer skade på havbunden og reducerer bifangst.

Bæredygtige fiskemetoder

bæredygtig fisk

Der er flere bæredygtige fiskemetoder, der bruges til at minimere miljøpåvirkningen og bevare fiskebestandene:

 • Linefiskeri: Dette er en metode, hvor en fiskesnøre med en enkelt krog bruges til at fange fisk. Det er en selektiv metode, der minimerer bifangst og skader på havbunden.
 • Snurrevod: Dette er en metode, hvor et stort net trækkes gennem vandet for at fange fisk. Ved at bruge selektive netstørrelser og undgå områder med høj bifangst kan snurrevod være en bæredygtig fiskemetode.
 • Potfiskeri: Dette er en metode, hvor fisk fanges ved hjælp af potter eller fælder. Det er en skånsom metode, der undgår skader på havbunden og reducerer bifangst.
 • Opdræt: Opdræt af fisk i kontrollerede miljøer kan være en bæredygtig måde at producere fisk på, da det minimerer påvirkningen af vilde bestande og giver mulighed for bedre kontrol med foder og sygdomme.

Bæredygtighedscertificeringer

For at hjælpe forbrugerne med at træffe bæredygtige valg er der flere certificeringsordninger, der identificerer og promoverer bæredygtigt fiskeri:

 • Marine Stewardship Council (MSC): MSC-certificeringen er en af de mest anerkendte certificeringer for bæredygtigt fiskeri. Den identificerer fisk og skaldyr, der kommer fra fiskerier, der opfylder strenge bæredygtighedskriterier.
 • Aquaculture Stewardship Council (ASC): ASC-certificeringen fokuserer på bæredygtig opdræt af fisk og skaldyr. Den identificerer produkter, der kommer fra opdræt, der opfylder strenge bæredygtighedskriterier.
 • Nordic Ecolabel (Svanemærket): Svanemærket er en nordisk miljømærkningsordning, der også omfatter bæredygtigt fiskeri. Produkter med Svanemærket opfylder strenge miljø- og kvalitetskrav.

Bæredygtige Fiskearter

Hvad er bæredygtige fiskearter?

Bæredygtige fiskearter er arter, der har sunde og bæredygtige bestande og kan fanges eller opdrættes på en måde, der ikke skader økosystemet. Disse fiskearter har normalt hurtige reproduktionscyklusser, er resistente over for overfiskning og har begrænset bifangst.

Eksempler på bæredygtige fiskearter

Nogle eksempler på bæredygtige fiskearter inkluderer:

 • Torsk
 • Sild
 • Makrel
 • Rejer
 • Ørred
 • Kuller

Fiskeriens Indvirkning på Miljøet

Overfiskning og dens konsekvenser

Overfiskning er en af de største trusler mod bæredygtigt fiskeri. Det sker, når fiskebestande bliver fanget i et omfang, der overskrider deres naturlige reproduktionsrate. Dette kan føre til sammenbrud af fiskebestandene, økonomiske tab og økologiske ubalancer i havet.

Uønsket bifangst og spild

Uønsket bifangst er en anden udfordring inden for fiskeri. Det sker, når fisk og andre marine arter, der ikke er målet for fiskeriet, bliver fanget og kasseret. Dette medfører spild af ressourcer og kan have negative konsekvenser for de berørte bestande.

Habitatødelæggelse

Fiskeriaktiviteter kan forårsage habitatødelæggelse, især når skadelige metoder som bundtrawling anvendes. Bundtrawling kan ødelægge havbunden og skade sårbare økosystemer som koralrev og havgræsenge.

Bæredygtige Fødevarevalg

Hvordan vælger man bæredygtig fisk?

For at vælge bæredygtig fisk kan du:

 • Kigge efter bæredygtighedscertificeringer som MSC, ASC og Svanemærket.
 • Spørge din fiskehandler eller tjekke produktmærkningen for information om fiskens oprindelse og fangstmetoder.
 • Undgå fisk, der er på listen over truede arter eller fisket i ikke-bæredygtige områder.

Alternativer til truede fiskearter

Hvis en fiskeart er truet eller ikke bæredygtig, kan du vælge alternativer som:

 • Andre bæredygtige fiskearter, der har sunde bestande.
 • Vegetariske og veganske alternativer til fisk.
 • Andre proteinkilder som bælgfrugter, nødder og frø.

Fiskeindustriens rolle

Fiskeindustrien spiller en vigtig rolle i at fremme bæredygtigt fiskeri. Ved at investere i forskning, udvikling af bæredygtige fiskemetoder og fremme certificeringer kan industrien bidrage til at bevare fiskebestandene og økosystemerne.

Bæredygtig Fisk i Praksis

Bæredygtige fiskerestauranter

Mange restauranter har taget initiativ til at servere bæredygtig fisk og skaldyr. Disse restauranter samarbejder ofte med bæredygtige fiskerier og bruger certificerede produkter for at sikre, at de serverer fisk, der er fanget eller opdrættet på en bæredygtig måde.

Bæredygtig fisk i supermarkeder

Supermarkeder spiller også en vigtig rolle i at tilbyde bæredygtig fisk til forbrugerne. Mange supermarkeder har implementeret politikker for at sikre, at de kun sælger fisk, der er fanget eller opdrættet på en bæredygtig måde. Kig efter certificeringsmærker og information om fiskens oprindelse for at træffe bæredygtige valg.

Bæredygtig fisk i hjemmekøkkenet

Du kan også bidrage til bæredygtigt fiskeri ved at lave bæredygtige valg i dit eget køkken. Vælg bæredygtig fisk, når du laver mad derhjemme, og prøv at eksperimentere med alternative proteinkilder som bælgfrugter og nødder.

Konklusion

Opsummering af bæredygtig fisk

Bæredygtig fisk er fisk, der er fanget eller opdrættet på en måde, der bevare fiskebestandene og respekterer miljøet. Det er vigtigt at vælge bæredygtig fisk for at bevare havets økosystemer, sikre fødevaresikkerhed og støtte bæredygtige fiskerisamfund.

Ansvarlig forbrug og fiskeri

Ved at træffe bæredygtige valg, når vi køber og spiser fisk, kan vi alle spille en rolle i at bevare fiskebestandene og beskytte havmiljøet. Ansvarligt forbrug og fiskeri er afgørende for en bæredygtig fremtid.